:)

موضوع اینه که هر کدوم از ماها مجموعه‌ای از تمامی لحظاتی هستیم که تا به حال تجربشون کردیم، با تمام آدم هایی که تا به حال شناختیم.

カラフル のデコメ絵文字 دیالوگی از فیلم the vow 

اصلاً فیلم قشنگی نبود، نبینید :|

یکتـا يكشنبه ۲۸ شهریور ۹۵