مگه میشه ؟ مگه داریم ؟


والا من هر چی فکر کردم به هیچ کدوم از شماها نمی‌خورد دانشجوی شریف باشین !

الان موندم کدوم دوست ِ باحالی بوده از شریف اومده نیمه سیب سقراطی :))

[new] مورد مشکوک یافت شد ، بفرمایین +

دوشنبه ۸ تیر ۹۴