فراغتی و کتابی و گوشه چمنی ...


اولین سالی بود که توی لیست خرید نمایشگاه کتاب تهران م ،  هیـــــــــــــــچ کتاب درسی و دانشگاهی رصد نمیشد و با خاطر جمعی ِ وصف نشدنی تونستم کل شبستان رو بگردم ^_^


+ دارم به ترتیب برنامه ریزی بلاگفایی م که نشد عملی بشه آپ میکنم تا رو دلم نمونه ! :))


( به تاریخ : 20 اردی بهشت 94 )

دوشنبه ۱۱ خرداد ۹۴
استارت !

از وقتی بلاگفا سکته کرده با اینکه کلی حرف داشتم ، دست و دلم به آپ نرفته ! هم جایی رو نداشتم ، هم هیچ دوست و مخاطبی نبود ، هم با فضای بیان غریبه ام و برام یه جوریه و ... ! ولی وقتی امروز چند تا دوست خوب ِ قدیمی رو یافتم دلم قرص شد و انگیزه واسه دوباره آپ کردن گرفتم !

این مکان به زودی آپ خواهد شد :)

يكشنبه ۱۰ خرداد ۹۴