فراغتی و کتابی و گوشه چمنی ...


اولین سالی بود که توی لیست خرید نمایشگاه کتاب تهران م ،  هیـــــــــــــــچ کتاب درسی و دانشگاهی رصد نمیشد و با خاطر جمعی ِ وصف نشدنی تونستم کل شبستان رو بگردم ^_^


+ دارم به ترتیب برنامه ریزی بلاگفایی م که نشد عملی بشه آپ میکنم تا رو دلم نمونه ! :))


( به تاریخ : 20 اردی بهشت 94 )

دوشنبه ۱۱ خرداد ۹۴