:)

خاطره‌ی خوب کسی شو ...

حتی اگر قرار بر همیشه ماندن نیست،

آنی شو که وقتی در ذهنش آمدی،

چشمانش تو را لـــو بدهند ...

(タイトルなし) のデコメ絵文字صابر ابر

カラフル のデコメ絵文字 سنجاق شد به اینجا

چهارشنبه ۲۰ دی ۹۶