من در هوا معلق و آن ریسمان گسسته ...


| مثل سیبی که هزار بار چرخ خورده و قرار نیست هیچ وقت به زمین برسه ، مُعلقم ...|

ミントブルー のデコメ絵文字 عنوان از حضرت مولانا

شنبه ۳۰ مرداد ۹۵