:)


یـه زمانی هر چی زور می‌زدم هیجده سالم نمی‌شد !

 تا اینکه به خودم اومدم دیدم دارم در مقابل سی ساله شدن مقاومت می‌کنم ...

(タイトルなし) のデコメ絵文字 azin_magazine

دوشنبه ۱۴ تیر ۹۵