دوباره دانشجویی ...

و اینک استارت زندگی دانشجویی در بیست و سه سالگی !

از فردا شهر جدید ، دانشگاه جدید ، آدم‌های جدید و یک مدل زندگی جدید

بالاخره این زندگی ِ خطی داره شیفت میخوره :)

خوشحالم ، دلهره دارم ، خوشحالم ، دلهره دارم ، خوشحالم ، دلهره دارم

new+ بابت تموم کامنت‌های دوست‌داشتنی و محبت‌آمیزی که برام فرستادین خیلی خیلی خیلی ممنونم.

شنبه ۲۱ شهریور ۹۴