کتاب هایی که پرواز می کنند ...

از طرف آئورای خوب دعوت شدم به این چالش ِ کتابی :)


مدیر مدرسه / جلال آل اجمد

سو و شون / سیمین دانشور

کلیدر / محمود دولت آبادی

بر باد رفته / مارگارت میچل

ناتوردشت / جی دی سلینجر

جین ایر / شارلوت برونته

پرنده خارزار / کالین مک کاوا

ربکا / دافنه موریه

دفترهای سبز / دکتر علی شریعتی

هشت کتاب / سهراب سپهری

زندگی کن بگذار دیگران هم زندگی کنند / سید علی صالحی

چند رویا مانده تا طلوع رنگین کمان / سید علی صالحی

جمعه ۲۶ تیر ۹۴